Trích dẫn APA

Hà, L. H. T. (1998). Góp phần khảo luận các học thuyết kinh tế\. Hà Nội: Thống kê.

Chicago Style Citation

Hà, Lê Huy Toàn. Góp Phần Khảo Luận Các Học Thuyết Kinh Tế\. Hà Nội: Thống kê, 1998.

Trích dẫn MLA

Hà, Lê Huy Toàn. Góp Phần Khảo Luận Các Học Thuyết Kinh Tế\. Hà Nội: Thống kê, 1998.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.