Trích dẫn APA

Henri Maspero, & Lê, D. (2000). Đạo giáo và các tôn giáo Trung Quốc\. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Henri Maspero, and Diên Lê. Đạo Giáo Và Các Tôn Giáo Trung Quốc\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2000.

Trích dẫn MLA

Henri Maspero, and Diên Lê. Đạo Giáo Và Các Tôn Giáo Trung Quốc\. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2000.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.