Đạo giáo và các tôn giáo Trung Quốc\

Sách trình bày bao quát, đầy đủ về các tôn giáo và giá trị tôn giáo của những tín ngưàng dân gian Trung Quốc...

Lưu vào:
Tác giả chính: Henri Maspero
Đồng tác giả: Lê, Diên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01418nam a2200337 a 4500
001 3218
005 20161019034006.0
008 041007s2000####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 298(N414) 
082 |2 23  |a 299.51  |b Đ108g 
100 |a Henri Maspero 
245 1 |a Đạo giáo và các tôn giáo Trung Quốc\   |c Henri Maspero, Lê Diên 
260 |a Hà Nội:   |b Khoa học xã hội,   |c 2000 
300 |a 834tr. 
520 |a Sách trình bày bao quát, đầy đủ về các tôn giáo và giá trị tôn giáo của những tín ngưàng dân gian Trung Quốc... 
653 |a đạo giáo 
653 |a Khổng giáo 
653 |a Phật giáo 
653 |a tín ngưàng 
653 |a tôn giáo 
653 |a triết học 
653 |a Trung Quốc 
700 |a Lê, Diên 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040003276 
942 |c BK 
999 |c 3095  |d 3095 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 299_510000000000000_Đ108G  |7 0  |9 7399  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 299.51 Đ108g  |p VV00010557  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 299_510000000000000_Đ108G  |7 0  |9 7400  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 299.51 Đ108g  |p VV00010558  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 299_510000000000000_Đ108G  |7 0  |9 7401  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 299.51 Đ108g  |p VV00010559  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK