Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Sách tham khảo\

Sách trình bày những vấn đề lý luận về kinh tế trang trại, khái quát lịch sử phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam và một số nước khác, xác định khả năng, điều kiện phát triển các loại hình inh tế trang trại; đề xuất giải pháp, kiến nghị về chính sách phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Hương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01736nam a2200301 a 4500
001 3245
005 20161019034009.0
008 041007s2000####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 333(V) 
082 |2 23  |a 338.1  |b Th552t 
100 |a Nguyễn, Đình Hương 
245 0 |a Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam:   |b Sách tham khảo\   |c Nguyễn Đình Hương 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2000 
300 |a 303tr. 
520 |a Sách trình bày những vấn đề lý luận về kinh tế trang trại, khái quát lịch sử phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam và một số nước khác, xác định khả năng, điều kiện phát triển các loại hình inh tế trang trại; đề xuất giải pháp, kiến nghị về chính sách phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
653 |a CNH 
653 |a HĐH 
653 |a kinh tế 
653 |a kinh tế trang trại 
653 |a trang trại 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040003303 
942 |c BK 
999 |c 3122  |d 3122 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 338_100000000000000_TH552T  |7 0  |9 7509  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 338.1 Th552t  |p VV00010491  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 338_100000000000000_TH552T  |7 0  |9 7510  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 338.1 Th552t  |p VV00010492  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 338_100000000000000_TH552T  |7 0  |9 7511  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 338.1 Th552t  |p VV00010493  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK