Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng

Toàn văn báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ của BCHTWĐCSVN họp tại Hà nội từ 5 đến 12-1-2004

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00716nab a2200217 a 4500
001 21666
005 20161019045245.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
520 |a Toàn văn báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ của BCHTWĐCSVN họp tại Hà nội từ 5 đến 12-1-2004 
653 |a báo cáo 
653 |a ct 
653 |a ĐCSVN 
653 |a HNTW9 
653 |a HNTW9KIX 
773 |t Nhân dân  |d 06-2-2004 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050038876 
942 |c BT 
999 |c 31355  |d 31355