Xây dựng Đảng cầm quyền: Một số kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam\

Bài viết của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, UVBCT, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ tại Hội thảo Xây dựng Đảng cầm quyền: Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung quốc tổ chức từ 16 đến 18-2-2004, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00920nab a2200229 a 4500
001 21895
005 20161019045248.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Phú Trọng 
245 1 |a Xây dựng Đảng cầm quyền: Một số kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam\   |c Nguyễn Phú Trọng 
520 |a Bài viết của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, UVBCT, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ tại Hội thảo Xây dựng Đảng cầm quyền: Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung quốc tổ chức từ 16 đến 18-2-2004, tại Hà nội 
653 |a chính trị 
653 |a ct 
653 |a trung quốc 
653 |a việt nam 
653 |a xây dựng đảng 
773 |t Nhân dân  |d 10-3-2004 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050039105 
942 |c BT 
999 |c 31580  |d 31580