L'économie internationale en mouvement\

Sách phân các xu hướng phát triển của các nhóm nước trên thế giới trong các lĩnh vực: lương, tài chính, tiền tệ và các trào lưu xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Pierre Vallaud
Đồng tác giả: Yves Messarovitch
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Hachette, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương