Trích dẫn APA

Nguyễn, S. D. Quyền lực và trách nhiệm: Thời sự & suy nghĩ\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Sĩ Dũng. Quyền Lực Và Trách Nhiệm: Thời Sự & Suy Nghĩ\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Sĩ Dũng. Quyền Lực Và Trách Nhiệm: Thời Sự & Suy Nghĩ\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.