Tạo bước chuyển biến căn bản trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc\

Bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 10 BCHTƯ khóa IX tại Hà Nội ngày 5-7-2004

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00861nab a2200241 a 4500
001 22652
005 20161019045259.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nông, Đức Mạnh 
245 1 |a Tạo bước chuyển biến căn bản trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc\   |c Nông Đức Mạnh 
520 |a Bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 10 BCHTƯ khóa IX tại Hà Nội ngày 5-7-2004 
653 |a ct 
653 |a HNTW10 
653 |a hội nghị trung ương 
653 |a khai mạc 
653 |a phát biểu 
653 |a văn hóa 
773 |t Nhân dân  |d 06-7-2004 
901 |a BV1 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050039862 
942 |c BT 
999 |c 32321  |d 32321