Chúng ta có một di sản Hoàng thành mang tầm thế giới\

ý kiến đánh giá của GS sử học Phan Huy Lê, Chủ tịch hội Khoa học lịch sử Việt Nam, người được giao trọng trách đánh giá và bảo tồn di tích Hoàng thành khi trao đổi với PV báo Sài gòn giải phóng về giá trị đích thực của khu di tích này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nam Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!