Vẫn rối như tơ vò: Hội thảo khoa học toàn quốc về khu di tích Hoàng thành Thăng Long\

Ghi chép tại hội thảo khoa học toàn quốc diễn ra trong hai ngày 19-20/8/2004, đánh giá và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Ghi chép tại hội thảo khoa học toàn quốc diễn ra trong hai ngày 19-20/8/2004, đánh giá và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội