Vẫn rối như tơ vò: Hội thảo khoa học toàn quốc về khu di tích Hoàng thành Thăng Long\

Ghi chép tại hội thảo khoa học toàn quốc diễn ra trong hai ngày 19-20/8/2004, đánh giá và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00858nab a2200217 a 4500
001 22830
005 20161019045302.0
008 050107|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Phương Duy 
245 1 |a Vẫn rối như tơ vò:   |b Hội thảo khoa học toàn quốc về khu di tích Hoàng thành Thăng Long\   |c Phương Duy 
520 |a Ghi chép tại hội thảo khoa học toàn quốc diễn ra trong hai ngày 19-20/8/2004, đánh giá và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội 
653 |a hoàng thành 
653 |a thăng long 
653 |a văn hóa 
653 |a vh 
773 |t Lao động  |d 20-8-2004 
901 |a BV19 
911 |b 07/01/2005  |c Administrator  |d NAL050040040 
942 |c BT 
999 |c 32498  |d 32498