Các quan mua ruộng lập phố như thế nào: Vụ án nghiêm trọng về quản lý, sử dụng đất đai tại Phú Lãm, Hà tây\

Hé mở vụ án một số quan chức tỉnh kết hợp với chủ tịch huyện biến hóa gần 4.000 mét vuông đất ruộng thành đất nhà tại xã Phú Lâm, Hà Tây

Lưu vào:
Tác giả chính: Cẩm Châu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Hé mở vụ án một số quan chức tỉnh kết hợp với chủ tịch huyện biến hóa gần 4.000 mét vuông đất ruộng thành đất nhà tại xã Phú Lâm, Hà Tây