Trích dẫn APA

Phan, D. K. Hoàng thành Thăng long ở đâu: Nhìn lại lịch sử - Hướng tới 1.000 năm Thăng long - Hà nội\.

Chicago Style Citation

Phan, Duy Kha. Hoàng Thành Thăng Long ở đâu: Nhìn Lại Lịch Sử - Hướng Tới 1.000 Năm Thăng Long - Hà Nội\.

Trích dẫn MLA

Phan, Duy Kha. Hoàng Thành Thăng Long ở đâu: Nhìn Lại Lịch Sử - Hướng Tới 1.000 Năm Thăng Long - Hà Nội\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.