Trích dẫn APA

Phan Hoàng. Thành cổ Hà nội hiện thực và bí ẩn: 50 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2004)\.

Chicago Style Citation

Phan Hoàng. Thành Cổ Hà Nội Hiện Thực Và Bí ẩn: 50 Năm Ngày Giải Phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2004)\.

Trích dẫn MLA

Phan Hoàng. Thành Cổ Hà Nội Hiện Thực Và Bí ẩn: 50 Năm Ngày Giải Phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2004)\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.