Trích dẫn APA

Nguyễn, X. Những tên gọi của Hà nội qua các thời kỳ lịch sử\.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Xuyến. Những Tên Gọi Của Hà Nội Qua Các Thời Kỳ Lịch Sử\.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Xuyến. Những Tên Gọi Của Hà Nội Qua Các Thời Kỳ Lịch Sử\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.