Trích dẫn APA

Minh Luân. STOCKHOLM viên ngọc trên mặt biển\.

Chicago Style Citation

Minh Luân. STOCKHOLM Viên Ngọc Trên Mặt Biển\.

Trích dẫn MLA

Minh Luân. STOCKHOLM Viên Ngọc Trên Mặt Biển\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.