Trích dẫn APA

Phan, D. K. Cung tần mỹ nữ sống nơi chốt gác\.

Chicago Style Citation

Phan, Duy Kha. Cung Tần Mỹ Nữ Sống Nơi Chốt Gác\.

Trích dẫn MLA

Phan, Duy Kha. Cung Tần Mỹ Nữ Sống Nơi Chốt Gác\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.