Trích dẫn APA

Chiến Dũng, & Đoàn, H. Đắc Nông hạn hán và nguy cơ đói\.

Chicago Style Citation

Chiến Dũng, and Hiệp Đoàn. Đắc Nông Hạn Hán Và Nguy Cơ đói\.

Trích dẫn MLA

Chiến Dũng, and Hiệp Đoàn. Đắc Nông Hạn Hán Và Nguy Cơ đói\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.