Trích dẫn APA

Trần Công. Vụ đâm chém người hàng loạt ở Pleiku\.

Chicago Style Citation

Trần Công. Vụ đâm Chém Người Hàng Loạt ở Pleiku\.

Trích dẫn MLA

Trần Công. Vụ đâm Chém Người Hàng Loạt ở Pleiku\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.