Trích dẫn APA

(2000). Pháp lệnh đê điều: Pháp lệnh đã được UBTVQHKX thông qua ngày 24-8-2000 và có hiệu lực từ 1-1-2001. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Pháp Lệnh đê điều: Pháp Lệnh đã được UBTVQHKX Thông Qua Ngày 24-8-2000 Và Có Hiệu Lực Từ 1-1-2001. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000.

Trích dẫn MLA

Pháp Lệnh đê điều: Pháp Lệnh đã được UBTVQHKX Thông Qua Ngày 24-8-2000 Và Có Hiệu Lực Từ 1-1-2001. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2000.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.