Đảng nhân dân cách mạng Lào-từ đại hội đến đại hội\

Giới thiệu 5 đại hội của Đảng nhân dân cách mạng Lào, và đại hội VI sẽ khai mạc vào ngày 18-3-1996, tại Viên chăn

Lưu vào:
Tác giả chính: Phí, nhu Chanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương