Trích dẫn APA

Lê, H. T. Bốn ngọn núi nổi tiếng thế giới\.

Chicago Style Citation

Lê, Hồng Thiện. Bốn Ngọn Núi Nổi Tiếng Thế Giới\.

Trích dẫn MLA

Lê, Hồng Thiện. Bốn Ngọn Núi Nổi Tiếng Thế Giới\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.