Vương quốc Thái lan: Các vương triều ở châu á\

Khác với một số nước trên thế giới, vương triều đang phải đối đầu với nhiều khó khăn, nhưng ở Thái lan, Hoàng gia vẫn được dân chúng nể trọng. Thái lan có diện tích 513,115km2, dân số 62,6 triệu người, tuổi thọ trung bình 69. Tỷ lệ dân biết đọc, biết viết 93,8 phần trăm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tường Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Khác với một số nước trên thế giới, vương triều đang phải đối đầu với nhiều khó khăn, nhưng ở Thái lan, Hoàng gia vẫn được dân chúng nể trọng. Thái lan có diện tích 513,115km2, dân số 62,6 triệu người, tuổi thọ trung bình 69. Tỷ lệ dân biết đọc, biết viết 93,8 phần trăm