Trích dẫn APA

Thượng Lý. Jack London (1876-1916): Danh nhân văn hóa thế giới\.

Chicago Style Citation

Thượng Lý. Jack London (1876-1916): Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới\.

Trích dẫn MLA

Thượng Lý. Jack London (1876-1916): Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.