Trích dẫn APA

Bình An. Địa danh được đề cập nhiều nhất trong Lễ Giáng sinh\.

Chicago Style Citation

Bình An. Địa Danh được đề Cập Nhiều Nhất Trong Lễ Giáng Sinh\.

Trích dẫn MLA

Bình An. Địa Danh được đề Cập Nhiều Nhất Trong Lễ Giáng Sinh\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.