Trích dẫn APA

Châu Yên. 10 người đàn ông giàu nhất mọi thời đại.

Chicago Style Citation

Châu Yên. 10 Người đàn ông Giàu Nhất Mọi Thời đại.

Trích dẫn MLA

Châu Yên. 10 Người đàn ông Giàu Nhất Mọi Thời đại.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.