10 người đàn ông giàu nhất mọi thời đại

Dựa trên sự đánh giá của các chuyên gia kinh tế, tài chính và các nhà sử học, trang web Askmen đã công bố bảng xếp hạng 10 người đàn ông giàu nhất mọi thời đại: John Davison Rockefeller 200 tỷ USD, Andrew Carnegie 110 tỷ, Cornelius Vanderbilt 100 tỷ, John Jacob Astor 85 tỷ, William Gates III 60 tỷ,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Châu Yên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Dựa trên sự đánh giá của các chuyên gia kinh tế, tài chính và các nhà sử học, trang web Askmen đã công bố bảng xếp hạng 10 người đàn ông giàu nhất mọi thời đại: John Davison Rockefeller 200 tỷ USD, Andrew Carnegie 110 tỷ, Cornelius Vanderbilt 100 tỷ, John Jacob Astor 85 tỷ, William Gates III 60 tỷ, Lawrence Joseph Ellison 55 tỷ, Fahd Bin Abdul Aziz Alsaud 30 tỷ, Warren Buffett 28 tỷ, Paul Allen 25 tỷ và Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nạhyan 23 tỷ