Thi hành khoản tiền lãi suất theo án đã tuyên

Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của TANDTC-VKSNDTC-Bộ Tư pháp-Bộ Tài chính (điểm b, khoản 4 mục IV) thì đối với việc thi hành các bản án có hiệu lực trước ngày TTư này có hiệu lực pháp luật, mà trường hợp phải thi hành án không phải là hiện vật, cơ quan thi hành án thi hành đúng theo qu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01025nab a2200205 a 4500
001 25098
005 20161019045333.0
008 050226|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Thi hành khoản tiền lãi suất theo án đã tuyên 
520 |a Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của TANDTC-VKSNDTC-Bộ Tư pháp-Bộ Tài chính (điểm b, khoản 4 mục IV) thì đối với việc thi hành các bản án có hiệu lực trước ngày TTư này có hiệu lực pháp luật, mà trường hợp phải thi hành án không phải là hiện vật, cơ quan thi hành án thi hành đúng theo quyết định của tòa án, kể cả các khoản lãi mà bên thi hành phải chịu do chậm thi hành án gây ra 
653 |a dân sự 
653 |a lãi suất 
653 |a thi hành án 
653 |a tiền lãi suất 
773 |t Pháp luật  |d 15-09-2000 
901 |a BV24 
911 |b 26/02/2005  |c Administrator  |d NAL050042311 
942 |c BT 
999 |c 34557  |d 34557