Mức trợ cấp đối với cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức

Thông tư liên tịch số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28/12/2000 quy định mức trợ cấp đối với cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp lại tổ chức

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương