Lương hưu được tính như thế nào

Cách tính lương hưu hàng tháng tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân của tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00795nab a2200181 a 4500
001 25218
005 20161019045334.0
008 050226|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Lương hưu được tính như thế nào 
520 |a Cách tính lương hưu hàng tháng tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân của tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 27 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 
653 |a luật lao động 
653 |a lương hưu 
773 |t Pháp luật  |d 06-06-2001 
901 |a BV24 
911 |b 26/02/2005  |c Administrator  |d NAL050042431 
942 |c BT 
999 |c 34677  |d 34677