Trích dẫn APA

Lê, V. T. (2000). Chính sách cạnh tranh ở Việt Nam: Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng\. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Lê, Viết Thái. Chính Sách Cạnh Tranh ở Việt Nam: Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Cho Việc Xây Dựng\. Hà Nội: Lao động, 2000.

Trích dẫn MLA

Lê, Viết Thái. Chính Sách Cạnh Tranh ở Việt Nam: Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Cho Việc Xây Dựng\. Hà Nội: Lao động, 2000.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.