Trích dẫn APA

Nguyễn, S. D. Nguyên nhân & trách nhiệm: Thời sự & suy nghĩ.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Sĩ Dũng. Nguyên Nhân & Trách Nhiệm: Thời Sự & Suy Nghĩ.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Sĩ Dũng. Nguyên Nhân & Trách Nhiệm: Thời Sự & Suy Nghĩ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.