Một số điểm mới về chính sách của Đảng, Nhà nước với tín ngưỡng, tôn giáo

Giới thiệu tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và một số điểm mới về chính sách, pháp luật đối với tín ngưỡng, tôn giáo...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00740nab a2200205 p 4500
001 25773
005 20161019045340.0
008 050329|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
245 0 |a Một số điểm mới về chính sách của Đảng, Nhà nước với tín ngưỡng, tôn giáo 
520 |a Giới thiệu tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và một số điểm mới về chính sách, pháp luật đối với tín ngưỡng, tôn giáo... 
653 |a chính sách 
653 |a tín ngưỡng 
653 |a tôn giáo 
773 |t Cựu chiến binh VN  |d 24-3-2005 
901 |a BV48 
902 |a ct 
911 |a DVT  |b 29/03/2005  |c Administrator  |d NAL050042987 
942 |c BT 
999 |c 35134  |d 35134