Trích dẫn APA

Nghị quyết của UBTVQH quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp về nhà đất.

Chicago Style Citation

Nghị Quyết Của UBTVQH Quy định Việc Giải Quyết đối Với Một Số Trường Hợp Về Nhà đất.

Trích dẫn MLA

Nghị Quyết Của UBTVQH Quy định Việc Giải Quyết đối Với Một Số Trường Hợp Về Nhà đất.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.