Nghị quyết của UBTVQH quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp về nhà đất

Giới thiệu toàn văn Nghị quyết của UBTVQH quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp về nhà đất do nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1-7-1991......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Giới thiệu toàn văn Nghị quyết của UBTVQH quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp về nhà đất do nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1-7-1991...