Nhân chuyện gạo mốc

Sự việc tiền của Chính phủ được giao cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ cứu trợ cho dân nhưng họ sử dụng mua gạo mốc ban phát cho dân, cho thấy cần có một cơ chế quản lý, giám sát chi tiêu có hiệu quả, có như vậy chủ trương, chính sách với đi vào cuộc sống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sĩ Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!