Tôi đã hát tiến về Sài Gòn

Bài ghi chép theo lời kể của ca sĩ Quang Hưng, kể lại kỷ niệm 30 năm trước khi hát bài Tiến về Sài Gòn của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được chuẩn bị trước 8 năm khi quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Hương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương