Mấy vấn đề về giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Giới thiệu những ý kiến đóng góp của Bà Nguyễn Thị Bình - Nguyên Phó Chủ tịch nước về xây dựng nền giáo dục định hướng xã hội chủ nghĩa, phân tích mối quan hệ giữa giáo dục và kinh tế thị trường, cùng những giải pháp cho nền giáo dục trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00978nab a2200205 p 4500
001 26321
005 20161019045345.0
008 050523|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Nguyễn, Thị Bình 
245 1 |a Mấy vấn đề về giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 
520 |a Giới thiệu những ý kiến đóng góp của Bà Nguyễn Thị Bình - Nguyên Phó Chủ tịch nước về xây dựng nền giáo dục định hướng xã hội chủ nghĩa, phân tích mối quan hệ giữa giáo dục và kinh tế thị trường, cùng những giải pháp cho nền giáo dục trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay 
653 |a giáo dục 
653 |a kinh tế thị trường 
773 |t Nhân dân  |d 14-5-2005 
901 |a BV1 
902 |a gd 
911 |a TTT  |b 23/05/2005  |c Administrator  |d NAL050043539 
942 |c BT 
999 |c 35476  |d 35476