Học tập bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đó là bài tham luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Hội thảo khoa học kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được báo QĐND đăng toàn văn vào ngày 17-5-2005 với nhan đề: "Làm theo lời Bác: Dĩ công vi thượng". Theo lời Đại tướng, Dĩ công vi thượng có nghĩa là Cán bộ, Đảng viê...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Ngọc Đệ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Đó là bài tham luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Hội thảo khoa học kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được báo QĐND đăng toàn văn vào ngày 17-5-2005 với nhan đề: "Làm theo lời Bác: Dĩ công vi thượng". Theo lời Đại tướng, Dĩ công vi thượng có nghĩa là Cán bộ, Đảng viên phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân...Đó là điều chúng ta cần học tập