Trích dẫn APA

Trần, T. T. Nhân mùa Đại hội Đảng suy nghĩ về Hiến Pháp.

Chicago Style Citation

Trần, Trọng Tân. Nhân Mùa Đại Hội Đảng Suy Nghĩ Về Hiến Pháp.

Trích dẫn MLA

Trần, Trọng Tân. Nhân Mùa Đại Hội Đảng Suy Nghĩ Về Hiến Pháp.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.