Nhân mùa Đại hội Đảng suy nghĩ về Hiến Pháp

Góp ý của đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng ban văn hóa TƯ phân tích điều 4 Hiến pháp nước CHXHCNVN về vai trò lãmh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những điều đáng lưu ý trong việc giữ vững định hướng mục tiêu của Đảng trong báo cáo Đại hội Đảng sắp tới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Tân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00923nab a2200217 p 4500
001 26661
005 20161019045348.0
008 050624|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Trần, Trọng Tân 
245 1 |a Nhân mùa Đại hội Đảng suy nghĩ về Hiến Pháp 
520 |a Góp ý của đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng ban văn hóa TƯ phân tích điều 4 Hiến pháp nước CHXHCNVN về vai trò lãmh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những điều đáng lưu ý trong việc giữ vững định hướng mục tiêu của Đảng trong báo cáo Đại hội Đảng sắp tới 
653 |a chính trị 
653 |a đại hội đảng 
653 |a hiến pháp 
773 |t Sài gòn giải phóng  |d 13-6-2005 
901 |a BV4 
902 |a ct 
911 |a Hoa  |b 24/06/2005  |c Administrator  |d NAL050043876 
942 |c BT 
999 |c 35655  |d 35655