Trích dẫn APA

Phong Thạnh. Phố hàng Đào xưa và nay: Kỷ niệm 1000 năm Thăng long-Hà nội.

Chicago Style Citation

Phong Thạnh. Phố Hàng Đào Xưa Và Nay: Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội.

Trích dẫn MLA

Phong Thạnh. Phố Hàng Đào Xưa Và Nay: Kỷ Niệm 1000 Năm Thăng Long-Hà Nội.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.