Nhận thức thêm về "cái hùng" trong sử thi Đăm Xăn\

Bài nghiên cứu giá trị nghệ thuật, đi sâu phân tích chủ đề trong sử thi Đăm Xăn (Ê đê) với việc thể hiện xuất sắc đúng ba nhiệm vụ anh hùng của sử thi Tây Nguyên nói chung đó là: lấy vợ, làm lụng và đánh giặc

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Đăng Nhật
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00874nab a2200217 p 4500
001 27853
005 20161019045353.0
008 050830|########xxu|||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
100 |a Phan, Đăng Nhật 
245 1 |a Nhận thức thêm về "cái hùng" trong sử thi Đăm Xăn\   |c Phan Đăng Nhật 
520 |a Bài nghiên cứu giá trị nghệ thuật, đi sâu phân tích chủ đề trong sử thi Đăm Xăn (Ê đê) với việc thể hiện xuất sắc đúng ba nhiệm vụ anh hùng của sử thi Tây Nguyên nói chung đó là: lấy vợ, làm lụng và đánh giặc 
653 |a Đăm Xăn 
653 |a sử thi đam xan 
653 |a văn hóa dân gian 
773 |t Quân đội nhân dân  |d 29-8-2005 
901 |a BV2 
902 |a vh 
911 |a TTT  |b 30/08/2005  |c Administrator  |d NAL050045074 
942 |c BT 
999 |c 35972  |d 35972