Nhớ người hoạ sĩ vẽ Quốc huy

Sự nghiệp của hoạ sĩ Bùi Trang Chước, một trong những hoạ sĩ thuộc thế hệ đầu tiên của nền hội hoạ cách mạng, ông là người hoàn thành mẫu Quốc huy theo chủ trương của Bác Hồ

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương