Trích dẫn APA

Trịnh, T. L. Chuyện về người dự thảo điếu văn truy điệu Bác Hồ.

Chicago Style Citation

Trịnh, Tố Long. Chuyện Về Người Dự Thảo điếu Văn Truy điệu Bác Hồ.

Trích dẫn MLA

Trịnh, Tố Long. Chuyện Về Người Dự Thảo điếu Văn Truy điệu Bác Hồ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.