Trích dẫn APA

Nguyệt Cầm. Bí mật về thung lũng chết Atlas.

Chicago Style Citation

Nguyệt Cầm. Bí Mật Về Thung Lũng Chết Atlas.

Trích dẫn MLA

Nguyệt Cầm. Bí Mật Về Thung Lũng Chết Atlas.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.