Bí mật về thung lũng chết Atlas

Vùng đất Atlas, nằm kẹp giữa Angiêri, Marốc và Xarauy được gọi là Thung lũng chết bởi những điều bí ẩn không dễ giải thích và sự kỳ lạ của một mảnh đất rộng lớn nằm ở Bắc Phi lâu nay gần như bị lãng quên. Đây là vùng đất đặc biệt nhất trên trái đất, với sự hình thành hay mất đi của một vài thực thể...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyệt Cầm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Vùng đất Atlas, nằm kẹp giữa Angiêri, Marốc và Xarauy được gọi là Thung lũng chết bởi những điều bí ẩn không dễ giải thích và sự kỳ lạ của một mảnh đất rộng lớn nằm ở Bắc Phi lâu nay gần như bị lãng quên. Đây là vùng đất đặc biệt nhất trên trái đất, với sự hình thành hay mất đi của một vài thực thể tự nhiên...