Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Tập văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX bao gồm các bài phát biểu, báo cáo của BCH trung ương Đảng CS Việt Nam trước đại hội; các báo cáo đánh giá quá trình tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tập văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX bao gồm các bài phát biểu, báo cáo của BCH trung ương Đảng CS Việt Nam trước đại hội; các báo cáo đánh giá quá trình tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần IX và diễn văn bế mạc đại hội của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
Mô tả vật lý:352tr.