Trích dẫn APA

Trần Hưng. Những bài học thiết thực trong việc phòng, chống thiên tai: Nhìn lại năm 2005.

Chicago Style Citation

Trần Hưng. Những Bài Học Thiết Thực Trong Việc Phòng, Chống Thiên Tai: Nhìn Lại Năm 2005.

Trích dẫn MLA

Trần Hưng. Những Bài Học Thiết Thực Trong Việc Phòng, Chống Thiên Tai: Nhìn Lại Năm 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.